Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11 năm 2020 tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình do các giảng viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng dậy.

Các giảng viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho các Kiêm lâm viên Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ảnh: QV-MQ.

Mục đích của khóa tập huấn nhằm trang bị những phương pháp và kỹ năng cơ bản nhất về truyền thông và truyền thông gắn với lâm nghiệp cho các đối tượng Kiểm lâm viên và cán bộ xã phụ trách nông lâm nghiệp.

Với diện tích hơn 22.000ha, nằm trên địa bàn 3 tỉnh, địa hình chia cắt, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Cúc Phương luôn được đảm bảo tốt trong nhiều năm qua.

Để Cúc Phương có được kết quả tốt trong công tác bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm viên và cán bộ xã phụ trách nông lâm nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây chính là một trong những lực lượng nòng cốt tổ chức nên công tác toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

Chương trình tập huấn nằm trong chương trình đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Với 6 chuyên đề, bằng phương pháp giảng dạy tương tác, có thực hành trực tiếp gắn với chức trách, nhiệm vụ, các giảng viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, sau tập huấn, học viên có thể biết cách ứng xử với sự kiện, thông tin, thu thập, xử lý thông tin, hình ảnh, viết tin, bài phản ánh trên website và các nền tảng xã hội.

Những kỹ năng này có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về bảo vệ rừng, đồng thời, góp phần hỗ trợ quảng bá cho công tác khai thác du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Cúc Phương.

QV-MQ – nongnghiep.vn

Leave a Reply