Post Tagged with: "Trung Quốc"

Trung Quốc sa thải 100.000 công chức “ma”

Hơn 100.000 công chức “ma” tại các cơ quan nhà nước ở tỉnh Hà Bắc, Tứ Xuyên, Hà Nam và Cát Lâm của Trung Quốc[Read More…]