Ngày 9/12, HĐND tỉnh Ninh Bình đã bầu ông Phạm Quang Ngọc làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021, bầu các ông Trần Song Tùng, Nguyễn Cao Sơn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nình Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Hoàng Long
Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình – Ảnh: Hoàng Long

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV, trong ngày làm việc thứ 3, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

100% đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình có mặt tại phiên họp đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Văn Điến về nghỉ chế độ.

Sau khi thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.Các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 – Ảnh: Hoàng Long

Kết quả, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng về công tác nhân sự, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Nguyễn Ngọc Thạch.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã bỏ phiếu bầu các ông Trần Song Tùng, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã thay mặt 3 lãnh đạo mới được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc khẳng định, trên cương vị mới, ông Ngọc và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước nỗ lực học tập và rèn luyện, làm việc với khả năng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận thức sâu sắc, đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm, trọng trách lớn mà Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó, tâm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xác định sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, để phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ của các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội của cử tri và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HOÀNG LONG -TIENPHONG.VN

Leave a Reply