Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, có 02 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly mới và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm Covid-19.

Hiện nay, tổng số ca nghi ngờ đang được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 09 ca. Số trường hợp giám sát theo dõi trong ngày đã qua 14 ngày, hoặc chưa hết 14 ngày nhưng tiếp xúc với với người có kết quả xét nghiệm âm tính không phải quản lý và theo dõi là 02 trường hợp. Tổng số trường hợp giám sát mới trong ngày 28/2/2020 là 18 trường hợp.

Kham-benh00

Tổng toàn tỉnh Ninh Bình số trường hợp đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát tại các tuyến hiện nay là 112 người.

Cụ thể, TP. Ninh Bình: 02 người (trong đó: 01 người Đài Loan và 01 người Việt Nam về từ Hàn Quốc). Huyện Yên Mô: 02 người (trong đó: 01 người Việt Nam về từ Đài Loan và 01 người Việt Nam về từ Hàn Quốc).

Huyện Yên Khánh: 04 người (trong đó 01 người Đài Loan và 01 người Việt Nam về từ Trung Quốc và 02 người Việt Nam về từ Hàn Quốc). Huyện Gia Viễn: 08 người (trong đó 01 người Hàn Quốc, 07 người Việt Nam gồm: 03 về từ Hàn Quốc, 03 về từ Đài Loan, 01 về từ Nhật Bản). Huyện Kim Sơn: 02 người Việt Nam về từ Hàn Quốc.

Toàn tỉnh Ninh Bình, tổng số trường hợp đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát tại các tuyến hiện nay là 112 người.

Leave a Reply